Category

Egyéb

Category

2015. utolsó hónapja a Vénusz Mérlegbe lépésével, valamint szoros Szaturnusz-Nap együttállással indul, és egy asztrológiailag eseménydús év végével zárul.A Mérleg Vénusz határozott megkönnyebbülést és nyitást hoz mindenkinek, de elsősorban a vénuszi jegy szülötteinek (Bika és Mérleg aszcendens, Hold). A leggyengébb jegyéből a sajátjába érkező Vénusz megerősödik. Felüdülés társasági életünk, kapcsolataink számára. A hónap eleji Szaturnusz-Nap együttállás viszont egy korlátozás egónk számára saját magunkból, környezetünkből, vagy valamilyen külső, domináns vagy hatalmaskodó részről. Vezető pozíciók, hatalmi struktúrák számára is változást jelent. A Nap és a Szaturnusz nem szeretik egymást, mert a karma bolygója erősen behatárolja a tudatos ént, a szellemet, vezetői mivoltot, azaz a Napot. Átmeneti, néhány napos testi gyengélkedést is okozhat. Mindazok számára, akik dolgoznak tudatosságukon, és már van valamennyi rálátásuk saját magukra, hozhat kisebb-nagyobb szatorikat, megértéseket saját korlátaik, korlátozottságuk relatív voltáról.A december talán legfontosabb folyamata a Rahu és a Jupiter közelítése egymáshoz. Mindketten az Uttaraphalguni naksatrában vannak, a Nap uralma alatt,…

A hónap utolsó napjaiban fontos változások történnek az indiai asztrológia rendszere szerint. November 27-én a Kétu átlépett a Halakon belül a jupiteri energiába, 28-án a Jupiter az Oroszlán jegy Nap-naksatrájába, 30-án pedig a Vénusz pedig saját jegyébe, a Mérlegbe.A Kétu naksatra váltásával kapott egy nyomatékot a jupiteri minőség, elsősorban az érzelmi megtapasztalás. És alig kapta meg a Kétutól a többlet figyelmet, maga a Jupiter is naksatrát váltott: átlépett az Oroszlán jegy Nap energiájába, az Uttaraphalguniba.Ez egy érdekes naksatra, mert itt, az Oroszlán részen van az egyetlen hely, ahol a jegy és a naksatra ura azonos: a Nap. Mintha a Nap energiája négyzetre emelődne.Uralkodó istensége Aruna (más írásmóddal Arjama), a család és a szeretetteljes dolgok istene. A naksatra tradicionális szimbóluma négy ágyláb, azokat a síkokat jelképezve, amelyek védőburkában a lélek halad fejlődése útján (fizikai, éter, asztrál, mentál). Amikor aktivizálódik ez a naksatra, erős érzéki vágyak, kreativitás, és vezetői, uralkodói ambíciók ébrednek.A Jupiter átvonulása kétféleképpen mozgósítja ezt a területet:- részben támogatja Oroszlán minőségeinket: jobban azonosulunk alkotó, teremtő oldalunkkal, több örömünk van gyermekeinkben, és emeli vezetői képességeinket, hatalmi ambícióinkat,- másrészt mindig…

Az indiai asztrológia számításai szerint két fontos változás van küszöbön: az egyik a Kétu naksatraváltása, a másik egy nappal később, a Jupiteré.Most a Kétu energiaváltását vizsgáljuk meg. Kétu a leszálló holdcsomópont, a spirituális énünk, annak fejlődése. Múltbeli életek esszenciája. A Kétu-Rahu tengely a lélek fejlődését adja életeken keresztül. Kétu – akárcsak szemközti, elválaszthatatlan párja, Rahu – 18 hónapot tölt egy-egy jegyben. Jelenlegi helyére, a Halakba 2014. július közepén érkezett, s 2016. január végéig marad. Ez a másfél éves Halak tartózkodás a nagy lelki tisztulás, érzelmi átélés ideje – kinek-kinek olyan életterületen keresztül, amilyen házába esik a Halak.A holdcsomópontok haladása állandó retrográd irányú. Így a Kosból érkező Kétu a 18 hónapból 8-8 hónapot töltött merkúri energiában, majd szaturnuszi területen. Pénteken, november 27-én kevéssel éjfél előtt pedig megkezdi – a Halak jegyén belül – 2 hónapos jupiteri útját. A naksatra neve Purvabadrapada.A naksatraváltásnak fontos üzenete van. Jupiteri jegyben vagyunk, és most…

Az indiai rendszerben november 20-án a Nap és a Merkúr megérkezett a Skorpió jegy szaturnuszi energiájába, azonos naksatrába a tranzit Szaturnusszal. Mit jelent számunkra ez a váltás elméletben és a gyakorlatban?A Skorpió jegye a változásról szól, a változás helyét, témáját és mikéntjét – többek között – a benne álló bolygók árulják el. A már egy éve itt időző Skorpió Szaturnusz tudati változásainkat sürgeti, valamint gyökereink elengedését, a kimozdítást. Most, amikor a két másik, gyorsabb bolygó ideér, hatásukra a Szaturnusz is felfrissíti működését, például migrációs témában lehetséges fordulat, vagy többen realizálják költözési szándékukat. Eddig elképzelhetetlen, új gondolatokat, helyzeteket is meg kell értenünk, be kell fogadnunk.A Szaturnusz hatására rakódik a Napé és a Merkúré. A Skorpió Nap (innen a 10. jegy uraként) a professzionális dolgok, a szakma, hivatás kérdéseiben hozhat elmozdulást. Most találhatunk új állást, kaphatunk munkaajánlatot is. A Merkúr pedig (innen a 8. és 11. jegy uraként) rádupláz mentális változásunk elkerülhetetlenségére, főként a jövőnk érdekében. Ez…

November 18-án este a Neptunusz mintegy 5 hónapos hátrálást követően előre fordult. A Neptunuszról, jelentéséről, tulajdonságairól júniusi irányváltása apropóján részletesen volt szó, most a továbbiakkal foglalkozunk. Azt már tudjuk, hogy a lassú bolygók (például a Szaturnusz, Jupiter, Uránusz, Plútó) hatásához hajlamosak vagyunk hozzászokni: gyakorlatilag csak akkor érzékeljük őket, ha jegyet, naksatrát vagy irányt váltanak (ők vagy diszpozitoruk), vagy ha egy jóval gyorsabb bolygó (például a Hold) hatása éri őket. Bármely bolygó haladási sebessége az irányváltást megelőzően rendkívül lelassul, csaknem megáll, s ezeket a napokat stacioner állapotnak nevezzük. Ez azért fontos, mert a bolygók a stacioner szakaszukban kiemelkedően erős hatásúak. A Neptunusznál ez a hozzávetőleg 7 stacioner nap november 11-18. közé esett. Ekkor a Vízöntő Neptunusz jobban éreztette hatását: álmodhattunk érzékletesebben, foglalkozhattunk többet a szabadságunkkal, szárnyalásunkkal, a repülés gondolatával, de lehet, hogy egyszerűen csak érzékenyebbek, sírósabbak voltunk, hajlamosabbak a meghatódásra. Sokan rátaláltak olyan közösségi élményekre, mint például egy csoportos meditáció, de…

November 16-án, hétfőn este a védikus Nap belép a Skorpióba, s ezzel megint átrendeződik az égi kaleidoszkóp.A Mérlegből kilépve maga mögött hagyja erőtlenségét (ezt érzékelni is fogjuk), a Skorpióban viszont nagyon összetett hatás alatt áll. Egyrészt barátságos fogadtatás várja a Skorpióban, mert a Nap jóban van a jegy urával, a Marssal. Ugyanakkor ez az égi Mars nem áll túl jól: jelenlegi jegyében (a Szűzben) nem érzi magát fényesen, s a Rahuval együttállva energiái idegessé, zaklatottá tesznek mindent, ami a hatókörébe kerül. Olyan ez, mintha szívesen mennénk valahová vendégségbe, kedveljük a házigazdát, de az momentán nagyon ideges, alig tud velünk foglalkozni, láthatóan zavarja valami.A Nap az elkövetkező 30 napban ilyen vendégként fogja magát érezni a Skorpióban. Mivel Napunk mutatja vitalitásunkat, férfi oldalunkat (nőknél is), apai vagy apasággal kapcsolatos dolgainkat, valamint a hatalom, tekintély megnyilvánulásait magunkban vagy velünk szemben – mindezekben a kérdésekben megtapasztalhatjuk a fenti összetett megnyilvánulásokat.A Nap a Skorpióban időző…

Habár a pontos állás csak estefelé van, november 11-én már egész nap az Újhold energiájában vagyunk, s ebben maradunk még a következő nap, csütörtök első felében is.Az Újhold az adott jegyben álló Nap és Hold együttes útmutatása. A Mérlegben együttműködésünk, kapcsolati minőségünk, tükrünk tisztasága a tét, a Mérleg jupiteri részén belül pedig ezek megtapasztalása, belső élménnyé sűrűsödése.A mostani Újhold a Mérleg jupiteri részén úgy fordítható le az indiai rendszerben, mint egy Nap-Hold-Jupiter együttállás a Vénusz jegyében.- A Mérlegben esésben levő Nap önös részünket gyengíti, viszont társulási hajlandóságunkat, közösségi indíttatásainkat növeli. Ez az esésben levő Nap a jegyében (Oroszlán) álló Jupitert is gyengíti. Önépítésünk, egónk most nem szárnyal, hanem változásban, lefaragásban van, ezt kell megszenvednie.- A Mérleg Hold kapcsolataink érvényesüléséről szól, hogy például mennyire segítik pozícióink, hivatásunk, céljaink alakulását.- A Jupiter pedig mint a naksatra ura olyan tapasztalatokban részesít bennünket, amelyek kapcsolataink és önérvényesítésünk akadályaiból és azok legyűréséből származnak.A mostani Újhold jegyura, a Vénusz – a Szűzben esésben és nehéz bolygók társaságában lévén – sem könnyíti meg fenti Mérleg tapasztalásainkat. A két jegy, a Mérleg és…

November 8-án, vasárnap a Nap a Mérleg jupiteri energiájába lép a védikus rendszerben, ennek neve Vishaka. A Mérlegben a Nap esésben van, ez főként az individuális és/vagy egós törekvéseink kudarcát vetíti elő. Amúgy a Mérlegben a Nap arra késztet bennünket, hogy kapcsolódjunk, működjünk együtt, és ezeken keresztül csiszoljuk, ismerjük meg magunkat.A jupiteri energia mindig arról szól, hogy nemcsak látni, nézni, érzékelni kell a dolgokat, hanem tapasztalatokformájában beépíteni a szerzett tudást. Ebben a 8 napban, amíg a Mérleg Nap ebben a holdházban van, meg fogjuk tapasztalni kapcsolódó és vezető képességeinket, azt, hogyan tudjuk kapcsolati hálónkathasználni, vagy másokéba beépülni. November 10-én a Merkúr is követi ide. Nap és Merkúr együtt járása – hacsak nincsenek túlságosan közel egymáshoz – valamiféle magabiztos, megkérdőjelezhetetlen tudást adnak. Mostanában azonban ugyancsak közel vannak, s ilyenkor a Nap elégeti a Merkúrt. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy elvesztjük objektivitásunkat, nem lesz kellő rálátásunk magunkra, s még egy sor dologra.…

A védikus rendszerben november 3-án hajnalban a Vénusz és a Mars belépett a Szűzbe. Együttes belépésük és bonyolult kölcsönhatásuk indokolja, hogy egyszerre tárgyaljuk őket.A jegyváltás mindkét bolygónak erővesztést jelent.A Mars ragyogóan érezte magát az Oroszlánban, míg a Szűzben ereje fogyatkozásával, előtte tornyosuló feladatokkal, és a hasznosnak lenni elvárásával kell szembenéznie. Ezeket a küzdelmes heteket (karácsonyig időzik a Szűzben) tetézi a Rahuval való közelség. Mint már tudjuk, a Rahu a mellé kerülő bolygó hatását felfokozza, kiforgatja. Nehezebb lesz elkerülni a vitákat, borulhatnak tervek, és élesebben reagálhatunk főként november 8-10. között. Ez különösen a Kos és Skorpió aszcendensűekre igaz.A Vénusz még inkább rosszul járt: a 12 állatövi jegy közül a Szűz az, ahol a leggyengébben érzi magát. Esésben van november 30-ig, ezért jelentései gyengén vagy sérülten érvényesülnek: vágyaink visszafojtottak, nőiességünket kisebbségi érzések csorbíthatják, kapcsolataink akadozhatnak, anyagi témáink gyengélkedhetnek.Az esésben levő Vénusz – a malefikus Mars és Rahu hatásával tetézve – nem ígér könnyű heteket a Bika és Mérleg aszcendensűeknek. Párkapcsolati turbulenciák is várhatók, mert mindkét jegy partnerházának ura, a Mars együtt áll a zavarkeltő Rahuval.…

A tízmilliószoros napok a történelmi Buddha életének nevezetes állomásaihoz kötődnek. Ezeken a napokon a tibeti buddhisták szerint minden gondolatra, cselekedetre, jó vagy rossz kívánságra tízmilliószoros erő hat. Ezért nem mindegy, e jeles napokon mire vágyunk, milyen tevékenységet űzünk. A nagy Buddha-napok, akárcsak a mi Húsvétunk, vándorló ünnepek, minden évben máshova esnek. Számításuk a tibeti holdnaptár szerint történik.November 3. kedd a negyedik, azaz utolsó ilyen nap ebben az évben. A negyedik nagy Buddha-nap arról nevezetes, hogy ezen a napon a valaha élt Buddha, azaz Shakjamuni Buddha a hagyományok szerint 41 éves korában a mennybe emelkedett, hogy az isteneket tanítsa, és hogy hálát adjon anyjának segítségéért a Szamszarából (a születések körforgatából) való kiszabaduláshoz.Érdemes ezen a napon (is) elcsendesedéssel, imával, meditációval emelkedett dolgokra koncentrálni, vagy azokra a nemes célokra, amelyeket el kívánunk érni. Segítő, karitatív tevékenység is sokszorosan áldott ezen a napon .Ne feledjük, a holnapi nap erősen megváltozott energiákkal indul, hiszen ahogy a novemberi prognózisban már jeleztem, hajnalban…