Category

Egyéb

Category

  Az indiai rendszerben április 12-én a Merkúr (a hindu mitológiában Budha a neve, nem tévedés, egy d-vel) átlép a Halakból a Kosba, és 15 napig fog itt időzni. A jegyváltásnak örülhetünk, mivel a Merkúr a Halak jegyben (Halak Merkúr – a lélek tanulójárata) gyengén érzi magát, esésben van. Amíg ott volt, kevés jót mutatott sokféle képességéből, nem volt mozgékony, volt egy zártsága. Ez az összes jelentésére kiterjedt (intellektus, kommunikáció, tanítás és tanulás, kutatás, tudomány, írás és utazás, üzlet, szerződéskötés stb.). Ráadásul a semleges Merkúr attól függően hajlik jó vagy kevésbé jó irányba, hogy milyen társaságba kerül. A Halakban csupa malefikus planétával állt együtt (Nap-Kétu-Uránusz), emiatt a Halak Merkúr közlekedésben, helyváltoztatásban fokozott balesetveszélyt jelentett, és okozhatott kommunikációs, gondolkodásbeli furcsaságokat is. A Kosban lépve – bár itt sem érzi magát nagyon jól – az általa képviselt elme új területekre kerül, új dolgokra törekszik, inspirált a tanulásra, a tudati fejlődésre. (Én is megváltoztattam…

A Jupiter, az indiai asztrológiában Guru, napra pontosan 4 hónapos hátrálás után, április 8-án délután megindul előre. (Előzmények Rák Jupiter – kapu a múltba) A nagy jótevőnek is nevezett Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója mindig tapasztalás útján tanít, részben élmények, történések átélésen keresztül, részben pedig – s ez a nehezebb – az érzelmeken, a belső megtapasztaláson keresztül. A Jupiter a Rák jegyében emelt helyzetű, a legjobb tulajdonságait mutatja, mégis nehéz, mert nemcsak a tőle 9., áldott jegy ura, hanem a 6-iké is, emiatt akadályokkal, feladatokkal, leküzdendőkkel szembesít bennünket. A feladatok zöme érzelmi, lelki természetű, s nemcsak ki kell bírnunk e megpróbáltatásokat, hanem magunkba kell tekintenünk a megoldásért. A retrográd Jupiter egy vagy több, a múltban felejtett, befejezetlen vagy tökéletesítendő tapasztalásért tekint vissza, s nem enged bennünket tovább, amíg meg nem értjük a feladványt. Ez a mostani retrográd Jupiter azért volt különösen súlyos, mert nemcsak befékezett, s nem hagyott bennünket haladni, hanem az elmúlt…

2015. február 11. Jó hír minden érdekeltnek, hogy az életünket alapjaiban befolyásoló Merkúr a mai napon délután 4 óra körül ismét elindul előre. 3 hét megannyi halogatása, ismételtetése, sikertelen próbálkozása után ügyeink intézése és egymással való párbeszédünk újra támogatottabb lesz. Az indiai asztrológiában a retrográd Merkúr, egy időben a retrográd Jupiterrel a Rák merkúri területén: kétszeres hátráltatás és emlékeztetést jelentett az elmúlt 3 hétben. A Merkúr közel 2 hónapot, a szokásos idő dupláját töltötte a Bak jegyében, ahol sokféle karmikus témát felemlegetett. Mivel innen a 6. (munka, feladat, akadályok, nehézségek) és 9. (bölcsesség, filozófia, igazság, törvény, vallás, külföldi utazás) jegyek ura, sok nehézség leküzdésén keresztül juttatott el valamiféle magasabb tudáshoz, tapasztalathoz. Munkánkban, esetleg gyógyulásunkban is hátráltatást kellett ezidő alatt elszenvednünk. Sokat tanultunk ebben az időszakban, többek között türelmet is. Mától kezdve ismét előre figyelhetünk, de mielőtt ezt megszoknánk, érdemes ma visszagondolni, mi minden történt velünk az elmúlt 3 hétben, miben…

Április 6-án, hétfőn délután a Vénusz az indiai rendszer szerint belépett saját jegyébe, a Bikába. A Vénusz egyike a jóindulatú bolygóknak, a vágyakat és a kapcsolati energiát mutatja a horoszkópban. Amikor a Bikában időzik a Vénusz, elsősorban a nőiességre, birtokra, értékek teremtésére és megtartására, valamint harmóniára irányulnak a vágyak, és megnő az élvezetek, a finom ételek, de a tradíciók szerepe is. A Vénusz másik jegye a Mérleg, amely innen a 6. házban található, ezért a 6. házas analógiák is erősek lesznek: hajlamosabbakleszünk ebben a szűk hónapban a munkánkkal azonosulni, nagyon fontosak lesznek a feladataink, és dolgozhatunk is kapcsolatainkon. A saját jegyes Vénusz kendrában aspektál, azaz minden 4. házra hat: a Bikán kívül az  Oroszlán (dominancia,a jelenben lenni, kreativitás, gyerek) Skorpió (változás, elengedés, hatni a másikra, pénzügyek) Vízöntő (barátok, közösségek, jövő, szabadság)  jegyekben dolgozik. Mindezeken a területeken jelentkeznek megerősödő vágyaink, amelyeket szeretnénk több-kevesebb tudatossággal elérni, megvalósítani. Erős kontrollt jelent a Szaturnusz,…

Az indiai rendszerben április 4-én kora délután Telihold van a Halak-Szűz tengelyen. A Nap a Halak merkúri részén (Revati), vele szemben pedig a Hold a Szűz holdi területén (Hasta) áll. Ez a Telihold még mindig sok feszültséget hordoz a nehéz, nem éppen jóindulatú bolygókkal terhelt Halak miatt (Nap, Merkúr, Kétu, Uránusz). Különösen a Merkúr és a Ketu áll szorosan együtt az Uttarabadrában (Halak szaturnuszi holdháza). Sem együttállásuk, sem a Halakban gyenge Merkúr nem sok jót ígér.  Közlekedésben, mozgásunk során erősebben ki vagyunk téve baleseteknek. Mivel a Merkúr a tudattal is kapcsolatos, mentális viharok, veszekedésbe torkolló nézeteltérések könnyen bekövetkezhetnek. Érdekes a Telihold másik pólusa: a Szűz holdi naksatrájában álló Hold együtt a Rahuval.  A Hold és a Rahu nem szeretik egymást, bele is harap a Holdba a testnélküli démon, a mítosz szerint ez a Holdfogyatkozás  – fizikailag a szemben álló Nap és Hold közé került Föld árnyéka vetődik a Holdra.  Ez a jelenség…

A nehéz energiájú,turbulens március után egy egészen más hangulatú április következik, benne – a védikus asztrológia szerint – az év legjobb napjával. A gyorsabb bolygók átcsoportosulnak a Kos, azaz a kezdet jegyébe, a természet ébredezik, lendületet vehetünk. Egy olyan időszakon jutunk lassan – és részben – túl, amikor minden történés, megélés befelé fordította a figyelmünket azért, hogy megszabaduljunk régi kliséinktől és beengedjük a változást. A Skorpióban tranzitáló Szaturnusz tartós, több éven át tartó tudati átalakító hatását  előkészítette és dinamizálta a Plútó-Uránusz egzakt fényszöge (az elmúlt 3 évben több alkalommal, utoljára a márciusi Újhold-Napfogyatkozás napjaiban), amely igyekezett megértetni, hogy a régi gondolati minták ideje lejárt, nem csupán személyes életünkben,   a Rákban, a múlt jegyében régi érzelmi hullámokat vető Jupiter ugyancsak ahhoz asszisztál, hogy megértesse velünk: nem ragaszkodhatunk régi sérelmeinkhez, igazságtalanságainkhoz, családi vagy gyerekkori negatív lenyomatokhoz, el kell ezeket engednünk, ha a saját életünket akarjuk élni,  a Halakban a közelmúlt sokféle sokkoló történése, a megszenvedett esetek, a szívünkre vett események szintén befelé, a lelkünk felé próbáltak terelni bennünket,…

A védikus rendszerben a Merkúr március 27-én, pénteken késő este belépett a Halak jegyébe. Alig 2 hét alatt át fog suhanni a Halak jegyén, már április 12-én továbbáll. Ez rendkívül gyors tempó, emlékezzünk rá: január-februárban több mint 2 hónapot töltött a Bak jegyében egy kis hátrálással fűszerezve. A Merkúr a Halak jegyében nem érzi jól magát, asztrológiai nyelven esésben van. A jegy urával, a Jupiterrel is ellenséges a viszonya, ráadásul a Jupiter még egy jó hétig (április 8-ig) hátrál is. Mit jelent ez számunkra ebben a 2 hétben? Alapesetben azt, hogy a Merkúr analógiái nem tudnak harmonikusan működni. Ebben az időszakban nehezebb lesz használni logikánkat, kevésbé fog működni a racionális énünk, például nem vagy nehezebben tudunk jó döntéseket hozni, mert állandóan kétségek zavarnak meg bennünket. Bár a merkúri egy száraz és érzelemmentes energia, most mégis átjönnek az érzelmek, és megtörik a szigorú ráció dominanciáját.  Mentális állapotunk változékonyabb lesz. További kedvezőtlen hatás, hogy…

A védikus rendszerben március 23-án, hétfőn este a Mars átlépett a Kosba, s május 3-ig marad itt. A Kos – és a Skorpió – a Mars saját jegyei, ahol ereje kiteljesedik, kezdeményező, energikus, sokszor azonban tüzesebb a kelleténél. Nem spirituális bolygó, de a lélek számára egy fontos segítség, hiszen földi megtestesülésünk egyik legfontosabb célja az egymással való fizikai érintkezés, ütközés, s ezen keresztül saját határaink és képességeink megtapasztalása.   Két mítosz is mesél a Marsról. Az egyik szerint az istenek összefogással szerezték meg Síva magvát, amelyből Kartika, azaz a Mars fogant és 7 napos korában megölte a világot terrorizáló Taraka démont. Ez az erejétés bátorságát dicsőíti. A másik mítoszban pedig saját testvére, Ganésha cselezi ki feleségválasztásuk során, ezért egyedül marad, és bánatában elvonul a Himalájába meditálni – neki csupán a szenvedélyes vágyakozás jut a kapcsolatból. A Mars egyik jelentése a fiatalabb testvér, és persze az általa felébresztett rivalizálás. Ahol a…

A március 20-i Napfogyatkozás megmutatta a holdcsomópontok erejét: a Kétu találkozása a fővilágosítókkal látványos égi jelenséget nyújtott, de azt is demonstrálta, hogy alkalmasint felfalja az útjába kerülő Napot. Mivel mostanában a Kétu lényeges szereplője az életünknek, s a Napfogyatkozás után egy nappal naksatrát is váltott, védikus asztrológiánkban megérdemel egy kis többletfigyelmet.   Ő a déli vagy leszálló holdcsomópont, a kettévágott démon fej nélküli alsó része, a sárkányfarok. Míg másik fele, a Rahu a külső, anyagi világ, addig a Kétu a belső, spirituális világ. Ők ketten úgy működnek, mint a közlekedőedények, egymástól elválaszthatatlanok. A védikus asztrológia szerint a Rahu telhetetlen és kielégíthetetlen, a Kétu pedig minden módon – s ez sokszor nem könnyű – a lélek felé fordítja a figyelmet. A  Kétu a mostani életünkben aktív karmát mutatja: azt a területet, ahol a legnagyobb mélységet éltük meg pozitív és negatív értelemben, s amelyet most oldanunk kell. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a…

Csillagászatilag és asztrológiailag is izgalmas nap a március 20-ika: az indiai rendszerben Nap-Hold együttállás, azaz Újhold van a Halak szaturnuszi területén (Uttarabadra) és – mivel a fővilágosítók most holdcsomóponttal is találkoznak – Napfogyatkozás is van: a Hold árnyéka rávetül a Földre. A Nap- vagy Holdfogyatkozások mitikus háttere nagyon szemléletes: valaha a két Holdcsomópont egy démon volt, amely megdézsmálta az istenek italát, az amritát. A Nap és a Hold leplezte le és árulta be Visnunak, aki egy éles dobószerszámot feléje hajítva kettévágta a démont. Megölni nem tudta, mert a varázsital már halhatatlanná tette, de azóta a démon kettészelve – 2 része egymással pontosan szemben – kering az égen. Ezek alapján nem csodálkozunk, hogy a fővilágosítók és a Holdcsomópontok nem szeretik egymást, s ennek jól látható jele az, hogy amikor találkoznak az égen, a démon felfalja az útjába kerülő Napot vagy Holdat, azaz fogyatkozást okoz. Maga a Napfogyatkozás asztrológiailag nem egy pozitív…