Category

Egyéb

Category

A tradicionális védikus asztrológia nem tárgyalja a transzcendens bolygókat: az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. A mi modern szintézisünkben azonban helyet kérnek, mindegyiknek igen fontos szerepe és átalakító hatása van. Igen lassan mozgó égitestek, amelyek sok évet töltenek egy jegyben. Az emberi akarattól függetlenül működnek, nem lehet becsapni, becserélni vagy kiváltani a befolyásukat. Valamennyi transzcendens bolygó hatása akkor aktivizálódik, amikor jegyet, vagy naksatrát vagy irányt vált, vagy amikor egy másik bolygóval találkozik. Ennek oka az, hogy minél lassabb egy bolygó, annál jobban belemélyül egy jegyenergiába. Nagy szüksége van a gyors bolygókra, vagy egy olyan hatásra, amely kizökkenti a megszokott ritmusból. Mai témánk apropója a Neptunusz hátra fordulása, amely a védikus rendszerben június 12-én következik be, s körülbelül november közepéig tart. Neptunusz a magasabb rendű szeretet szimbóluma, a belső tapasztaláson keresztüli szereteté. A Vénusz magasabb oktávjaként is emlegetik. Túlmutat azon, amit mi konkrétan látunk. Kulcsszava: érzelmek. Hozzá tartozik a szívcsakra és a hallás, a hangok. Klasszikusan nem ura…

Június 11-én, csütörtökön késő este a Merkúr végre megindul előre. A védikus asztrológiában a Bikában, annak is a holdi energiájában töltött szokatlanul hosszú időt, és nem is ok nélkül. A Bika holdi energiájában töltött retrográd Merkúr hetei azért is izgalmasak, mert minden holdi vonatkozást, annak értékrendünkbe illeszkedését segített jobban megérteni. Holdi témáink a múltunkhoz, múltbeli érzelmeinkhez, anyánkhoz kötődő dolgaink, valamint a tudatalattink, a női oldalunk, a jin világunk. A holdi élmények minden, a Holddal kapcsolatos konstellációra érvényesek, így azokra is, amelyek a Hold jegyében, a Rákban,  vagy egy holdi naksatrában vannak.  Ezért a Bika holdi területén hátráló Merkúr- túl azon, hogy közvetlenül a saját jegyében és holdházában hatott – , érzékenyíthetett a Hold ciklusaira, valamint – felfokozta a Rákban haladó Jupiter és Vénusz hatását, és annak megértését. Hozhatott érzelmi kavalkádot, már rég eltemetett, de most valami módon újra felszínre kerülő emocionális megéléseket. Megérthettünk múltbeli érzelmeket új élményeken, esetleg megrázkódtatásokon keresztül; – erősebben érzékelhettük a…

A védikus égbolt kaleidoszkópja most kicsit változik, szemmel látható az apró darabkák, részletek lassú átrendeződése egy más képpé. A jelenlegi védikus tranzitot egy nagyon erős hatású, és nagyon szilárd tengely uralja a Skorpió és a Bika jegyek között. Míg a Bika oldalon három gyorsabb bolygó igyekszik energiáit tudatni velünk (Nap-Mars-Merkúr), a tengely másik végén a nagy nyomatékú Szaturnusz kontrollálja mozgásukat, és lassú, következetes tudati változásra akar bírni bennünket. Ennek a tengelynek még nagyobb fontosságot ad, hogy a bolygók közül kettő (a Bika végén a Merkúr, a másikon a Szaturnusz) hátráló mozgásban van, s ilyenkor a védikus asztrológia értelmében nagyon megerősödnek. Óriási energiák mérkőznek tehát most, amiben – tudnunk kell – a Szaturnusz a mértékadó és irányító erő. A kis változások a Bika felőli oldalon következnek be a napokban. Most még mindhárom bolygó a holdi területen (Rohini) mozog, de 6-án a Mars, két nappal később pedig a Nap is átlép a Bika következő holdházába, a Mrigasirába, amely marsikus energiában van.…

Ma, június 2-án van a 2015-ös év második nagy Buddha-napja, egyben tízmilliószoros nap. A 4 nagy napot – amelyek a mi húsvétunkhoz hasonlóan vándorló ünnepek – a tibeti holdnaptár jelöli ki. A sok nevezetes, kisebb-nagyobb buddhista ünnep közül azzal tűnnek ki, hogy ezeken Shakyamuni Buddha, azaz a történelmi Buddha életének fordulópontjait idézik fel.   A mai, második nagy nap Buddha megvilágosodásának napja, erre emlékeznek világszerte a hívők. Ezeken a nagy Buddha-napokon mindenre, a gondolatokra és a cselekedetekre is, tízmilliószoros erő hat. Ezért ezeken a napokon a kívánságnak, meditációnak, a segítő – de az ártó – szándéknak, tettnek is, különösen nagy a felelőssége. Érdemes arra koncentrálnunk, azt vizualizálnunk, amelyet szeretnénk megvalósítani. Lássuk magunk előtt megjavult egészségünket, életre kelt párkapcsolatunkat, vágyott anyagi sikereinket. És – ne csak ezen a napon – vegyük komolyan: életszeméletünkkel, megnyilvánulásainkkal, önprogramozásunkkal magunk teremtjük világunkat.  Szeretettel Vishakati (A következő, 3. tízmilliószoros nap idén július 20-án lesz.)

A hónap legfontosabb eseményei a Nap-Mars együttállás, a Merkúr elindulása előre, és ritmusaink megváltozása az anyagias, masszív Bikából a kettősséget hordozó, mozgékony Ikrekbe. A hónap feléig a Bika jelleg tovább erősödik, és egyre nagyobb nyomatékot kap a Nap és a Mars szoros együttállásával. Ez a konstelláció a hatalommal, akár hivatalokkal, tekintélyelvvel vagy apai energiákkal kapcsolatos aktivitásunkat, esetleg ezekhez kötődő agresszió élményeinket veti fel. A hónap felénél az összekapaszkodott Nap és Mars átlépnek az Ikrek jegyébe, ahol Újholddal indul az új ciklus és a megváltozott, Ikrek színezetű időszak. Június másik fontos fordulata a hónap közepén a Merkúr megindulása előre. Ezzel lassan megszűnik hátráltatásunk és merkúri dolgaink kuszasága. Fizikai világunkban ismét hatékonyabban tervezhetünk. Tekintsük át a lényegesebb fordulónapokat, mire számíthatunk június folyamán. Június 2.- Telihold és 10 milliószoros nap. Késő délután lesz egzakt a Nap-Hold szembenállás a Bika Nap és a Skorpió Hold között. Az egész nap emelkedett energiák közepette telik. Most…

A védikus asztrológiában számtalan olyan eszköz van, amelyhez hasonló sincs a nyugatiban. Ismerkedjünk meg az egyikkel. A szankszkrit varga szó annyi, mint rész vagy osztat, s egy speciális segédképletetjelent az indiai asztrológiában.Összesen 16 vargát ismerünk. A védikus asztrológia szoftvere, a Kala automatikusan kalkulálja a vargákat, de annyit érdemes tudni róluk, hogy az adott varga kiszámolásához  az adott számmal osztjuk fel az állatövi jegy 30°-át. Jelölésük:D, és mellé az a szám, amivel osztottuk a 30°-ot. Születési horoszkópunk az 1-es varga, jelölése a D-1, mert itt 1-gyel osztottuk el a 30°-ot. Ahogy születési képletünk a teljes, egész személyiségünket tartalmazza, a további vargák egy-egy speciális területről adnak mélyebb információt.   Néhány a leggyakrabban használt vargák közül: a D-3 például a testvérekről, a bátorságról és a küzdőképességről árulkodik, a D-4 az anyához és a gyökereinkhez való viszonyunkról, a D-6 pedig a ránk váró akadályokról, nehézségekről, betegségekről. A legfontosabb varga a D-9, azaz a navamsa, amely a védikus asztrológiában legkedvezőbbnek…

Bár a pünkösdi napokban nagy mozgások nincsenek a védikus asztrológia szerinti égbolton, érdemes áttekinteni a leglényegesebb hatásokat.Az időszak legfontosabb konstellációi a következők:Bika stellium – Szaturnusz szembenállás – Merkúr/Vénusz uralmi csere – hátráló MerkúrNézzük sorban:1. A Bikában álló három bolygó, a Nap, a Mars és a Merkúr az értékekre, a stabilitásra, a családi tradíciókra és mindezek fontosságára irányítja a figyelmet. Vigyáznunk kell arra, beszédstílusunkkal vagy mondanivalónkkal ne provokáljunk vitát, veszekedést, az időszak erre is hajlamosíthat. Érdemes kijavítani a családi kapcsolatokban bekövetkezett félreértéseket, befoltozni a lukakat, utána nézni a régóta elmaradt rokonoknak. Figyeljünk a gyerekekre, fontos dolgot tanulhatunk tőlük.Étkezési szokásainkat kontroll alatt kellene tartani, mert szélsőségek jellemezhetik.2. A Bika bolygókkal szemben álló, most hónapokig retrográd Szaturnusz – bár néha úgy érezhetjük, megnehezít és bemerevít – végső soron azon dolgozik, hogy tudatunk, gondolati megközelítéseink átalakításával strukturálja, vagy újrastrukturálja dolgainkat, most éppen értékeinket.Mi igazán fontos számunkra, mit teszünk az igazán fontos dolgainkért, mennyire fixált vagy rugalmas az értékrendünk…

Május 19-én hajnalban a már nagyon lelassult Merkúr megáll, majd visszafordul, és hátráló mozgásba kezd. Ez a hátráló (=retrográd) periódus június 11-ig, három hétig tart. Az indiai asztrológiában a hátrálás azt jelenti, hogy a hátráló bolygó nem csak abban a jegyben hat, ahol tartózkodik, hanem az eggyel mögötte levőben is – most a Bikában és a Kosban -, ahová visszapillant, s ahol valamely korrigálandó témára kívánja felhívni a figyelmet. A retrográd bolygó tehát kétszer olyan erős, mert két helyen is dolgozik. A hátráló Merkúr minden, a felelősségi körébe tartozó témát lelassít, akadályokat gördít eléje, megnehezít. Kommunikációnk, üzleti előkészületeink, szerződéseink, utazásaink mind, mind sokkal nehezebben valósulnak meg. A közlekedés is lelassul, a késések gyakoribbak. Ha lehetséges, ne erre a 3 hétre időzítsük fontos elköteleződéseink, hosszabb távú projektünk elindítását. A Merkúr üzemelését már amúgy is megtréfálja a Vénusszal való uralmi cseréje (ez május 30-ig tart),  addig a már tapasztalható kiszámíthatatlanság a retrográd irány miatt még inkább összekuszálódik.  Május 31-től a furcsa történések…

Május 18-án hajnalban újabb fordulóponthoz érkezünk a védikus asztrológia naptára szerint: Újhold, azaz Nap-Hold együttállás van a Bikában.Az Újhold mindig egy markáns energetikai fordulópont, amikor a tudatos énünket jelképező, jang (férfias, kiáradó) Nap és a tudattalant mutató, jin (női, passzív, befogadó) jellegű Hold egy helyre ér, és egyesítik energiáikat. Ilyenkor a két, amúgy ellentétes jelleg harmóniába kerül, és nem kell arra fordítani figyelmünket, hogy összhangba hozzuk őket. A pontos Újhold helyzet előtti és utáni közel 1-1 nap az, ami ebben a különleges helyzetben tart bennünket, s ez arra is alkalmas, hogy ilyenkor, az egyetértő energiák békéjében új elhatározásokra jussunk, valamilyen új ciklust indítsunk el. A két fővilágosító találkozója most a Bika jegy Nap energiájában, a Krittika naksatrában történik, egész pontosan a Bika 3. fokán. Ez egy izgalmas pont, mert egyrészt saját naksatrájában megtámogatott a Nap, másrészt a Hold itt, a Bika 3. fokán emelt helyzetbenvan, azaz nagyon erős. A jelenlegi…

Az indiai asztrológia rendszerében május 15-én, pénteken kora reggel a Nap jegyet vált, s a következő hónapra beköltözik a Bika jegyébe. A Bika jeggyel más bolygók belépése kapcsán már megismerkedtünk: ehhez a jegyhez egyrészt az anyagiakkal összefüggő témák kapcsolódnak (biztonság, stabilitás, vagyon, birtok), másrészt a szájjal kapcsolatosak (evés, ivás, beszéd, ének), és sok szálon kötődik a családi tradíciókhoz. Amikor a férfioldalunkat, az apát, a kreativitást, tudatos énünket és vitalitásunkat szimbolizáló Nap belép a Bikába, akkor jobban szeretnénk birtokolni és megtartani, nagyobb hangsúlyt kapnak a táplálékkal, ivással vagy énekléssel kapcsolatos élmények, de mindenekelőtt a családi témák. Ennek oka az, hogy a Bikába érkező Nap saját jegye (az Oroszlán) innen a 4. ház, amely a gyökerek, család, intimitás, anya, szülőföld, ingatlan témákkal párhuzamos. A Bika Nap ilyen értelemben nagyon erősen emlékeztet bennünket hovatartozásunkra, gyökereinkre, és egyesíti a család férfi és női ágának tradícióit. A mostani Bika Nap státuszát jelentősen módosítja, hogy mindvégig…