Category

Egyéb

Category

2014. december 08.A Naprendszer legnagyobb bolygója, egyben a leginkább jóindulatú bolygó is a Jupiter. Keleten és Nyugaton egyaránt a szerencse, a bölcsesség, a gazdagság és a magasabb rendű tudás urának tekintik (Fortuna Major), s szinte csupa támogató tulajdonságot tulajdonítanak neki.Legfontosabb témái: hit, apa, isten, erkölcs, vallás, filozófia, spiritualitás, törvény, igazságosság. Hozzá tartoznak a hosszú utazások, a külföld. Női horoszkópban a férfit, a partnert mutatja.Szanszkrit neve Guru: ő a nagy tanító. Ahol horoszkópunkban áll, általában életre szóló áldást és védettséget jelent.Vannak természetesen olyan pozíciói is, ahol nehézségeken át tanít. A Jupiter árnyoldala a túlzás valamiben. Azon a területen, ahol áll, határproblémákkal szembesít: ott és abban nem ismerjük a helyes mértéket. Mivel egészségügyi vonatkozásai a máj, hasnyálmirigy, cukorháztartás, okozhat elhízást, anyagcsere problémákat.A Jupitert kapcsoljuk össze a tapasztalás fogalmával: ő ugyanis nem tankönyvből vagy katedráról tanít, hanem megtapasztaltatja a dolgokat abban a jegyben és házban, ahol áll.A Nyilas és a Halak jegyében van…

2014. december 1.A hónap főszereplője a Mars, az erő, energia, a háború, a harag és agresszió ura, de asztrológiailag hozzá tartoznak a sportok és az ingatlanok is. A Mars rendkívül erős a Bakban, különösen annak a vége felé, a marsikus (Dhanishta) területen, és számos más tényező tovább erősíti ebben a hónapban (lásd részletesen a Parázs helyzet a Bakban – november 27-i írást). Tőlünk is függ, hogy ezt az erőt mire fordítjuk, hogyan használjuk.- Egész hónapban érvényes a Mars Szaturnusszal való uralmi cseréje, amely november 30-án este lépett életbe, s ami a Mars emelt helyzetét tovább erősíti. Óriási energiák lépnek működésbe. Sajnos ennek közlekedésre és életterünkre gyakorolt hatását az elmúlt 2 nap jégkárai és közlekedési káosza már láttatták: a Szaturnusz (többek között a hideg, a fagy, a korlátozások témafelelőse) megmutatta erejét. A Szaturnusz hatása sokkal inkább sorsszerű, és kevés teret hagy az egyéni választásra, főként saját holdházában (lásd részletesen Szaturnusz a négyzeten…

2014. november 30.November 30-án a Skorpió jegyén átvonuló Szaturnusz megérkezett a saját fennhatósága alá tartozó Anuradha naksatrába, s az elkövetkező 15 hónapban itt fog haladni. A Skorpió Szaturnuszról már esett szó, most nézzük meg részletesebben, mi történik az Anuradhaban.Az Anuradha a 27 holdház (=naksatra) közül a 17-ik, a Skorpió jegyen belül található, ura a Szaturnusz. Valamennyi holdház egy-egy elkülönült terület az adott jegyen belül, amelynek tulajdonságait a jegy és a naksatra ura határoz meg. Az Anuradha területét is ez a két tény: a Skorpió jegy és a szaturnuszi jelleg fogja definiálni, s mivel a Skorpió jegy ura a Mars, úgyis felfoghatjuk ezt a területet, mint egy Mars-Szaturnusz együttállást.A Szaturnusz mindig karmikus leckéket hoz magával, ezért a szaturnikus naksatrák mindig erősen predesztináltak. A feladat meglehetősen egyértelmű, kicsi a mozgásterünk a lavírozásra. A harcos Mars ugyan elegendő bátorságot ad, hogy a Szaturnusz által sorra feladott karmikus akadályokkal szembenézzünk, de hiába, akciózása a…

2014. november 27.Ma reggel a védikus rendszerben a Mars átlép a Bak jegyébe, s 2015. január 4-ig itt is marad. Minden bolygónak megvan a kedvenc zodiákus jegye: a Mars számára ez a Bak. Ezért aztán a lehető legjobb formáját is fogja mutatni: erős lesz, energikus, ambiciózussá tesz és alaposan megmozgat bennünket.A Skorpió és a Kos jegyűek nagyon meg fogják érezni ezt az időszakot (Skorpió vagy Kos aszcendensűek, vagy például akiknek több bolygójuk áll ezekben a jegyekben).Mindenkire vonatkozik azonban, hogy – miután a Mars innen a 4. (Kos) és 11. (Skorpió) jegyek ura – az ezeknek megfelelő analógiák meg fognak elevenedni.A 4. Kos érintettsége miatt ingatlannal, otthonnal, anyai vonallal kapcsolatos változás, fejlemény várható. Ha most szeretnénk ingatlan témában kezdeményezni, eladni, venni, kiadni, érdemes haladéktalanul belevágni. A Mars bolygó a védikus asztrológiában az ingatlan jelölője is, ez megerősíti az előbbi jelzést.A 11. Skorpió uraként jövőképünkkel, közösségeinkkel, barátainkkal, szociális érzékenységünkkel kapcsolatban indíthat be változást.…

2014. november 25.Az aszcendens (a védikus asztrológiában lagna) az az első pillanat, amikor a lélek és földi élete összekapcsolódik. Abban a csillagjegyben áll, amely a születés pillanatában a keleti horizonton felkelőben van. Az indiai filozófia szerint minden új kezdetnek van múltja: a lélek útján a horoszkóp első háza az, amely nemcsak az új ciklus kezdetét jelöli, hanem mutatja az előző életek és karmák által kijelölt ösvényt is. (Az előtte álló 12. ház az előző életünket, mutatja, ahonnan érkeztünk, lásd írásomat a 12. házról.)A felkelő jegy teljes egésze az első házzal egyenlő. Ha valaki akkor született, amikor a Skorpió csillagjegy kelt fel, akkor az illetőnek a Skorpió lesz az aszcendense és egyben az első háza egész életében.A születés pillanata a jegyen belül egy egzakt pontot, az úgy nevezett lagna-pontot határoz meg. Például ha a világra jövetelkor a Skorpió 12. foka volt éppen a horizonton, akkor a lagna-pont a Skorpió 12. foka.Ez…

Az égen most abszolút többségben vannak a vízjegyben (Rák, Skorpió, Halak) álló bolygók. Nemcsak a Skorpió stellium, azaz bolygó csoportosulás, hanem a Rák jegyében egy nagyon erős Jupiter, és a Halak jegyében a Ketu az Uránusszal. Mivel az asztrológiában a víz fogalma az érzelmekkel analóg, lelki szinten az érzelmek burjánzása várható. Régi történetek felbukkanása és újragombolása, emlékek ismételt átélése és átértelmezése segíti a blokkok elsimítását. De tudjuk, az érzelmekkel sose nem könnyű, mindig mélyen megszenvedjük, mire belül megtapasztaljuk őket. (A sok vizes bolygó mindennapi életünkben, azaz fizikai szinten átlag feletti mennyiségű csapadékot jelent.)A Skorpió természetét jól szemlélteti a novemberi időjárás: kinézünk az ablakon, és az áthatolhatatlan köd miatt nem látunk semmit kifelé – nincs mit tenni, be kell húzódni, s ott kell munkálkodni.A Skorpió fő témái a befelé fordulás, mélyülés, érzelmi blokkok, manipuláció, változás, elengedés.Ezek közül a manipuláció egy pótcselekvés: befelé kellene menni/nézni magunkba, de nem sikerül megtalálni a megfelelő irányt,…

2014. november 17.November 15-én, szombaton kora délután a Ráhu, azaz a felszálló holdcsomópont naksatrát váltott. A Ráhu mindig a fejlődésre való késztetést hordozza, ami felé egész életünkben haladni szeretnénk.Mi ennek a konstelláció-váltásnak az üzenete számunkra?A Ráhu égi vándorlása során 2014. július 12. és 2016. január 29. között, összesen 18 hónapig van a Szűz jegyében. A Szűz Rahu nagyon fontossá teszi számunkra a hasznosság kérdését mindenütt: a munkahelyen, a családban, környezetünkben. Mivel aspektálja a földjegyeket, anyagilag jó időszakot hozhat, felerősíti a praktikus teendők és az anyagi teremtés iránti érzéket. Tevékeny, dolgos időszakot jelez. Mivel övé a nyugtalanság is, természeti jelenségekkel, földrengéssel mozgásba hozhatja az aspektált jegyek alá tartozó országokat, például a Szűz Japánt, Svájcot.A 18 hónap alatt a Szűz 3 területét dolgozza át. Az első 4 hónapban a marsikus naksatrában (Chitra) haladt, a mostani váltással pedig a Szűz holdi részére, azaz a Hasta naksatrába lépett be, és 8 hónapig fog itt időzni.(A…

A tibetiek szerint 4 ilyen nap van egy évben, amelyeken a történelmi Buddha, azaz Shakyamuni Buddha életének legfontosabb állomásairól emlékeznek meg. Idén a mai napon van a negyedik nagy Buddha-ünnepnap. (Következő: 2015. március 5. csütörtök)Azt tartják, hogy ezen a 4 buddhista ünnepnapon a pozitív cselekedetekre és gondolatokra való törekvés gyakorlása 10 milliószorosan hat. Ugyanez vonatkozik a negatív tettekre is, azok súlya is 10 milliószorosára nő. A tibeti buddhista hagyományok értelmében ezért ezeken napokon a jó cselekedetekre való irányulás, a spirituális gyakorlatok, elmélkedés, meditáció erősen javallott.A mai napon a saját házában haladó Hold segíti a magunkkal, múltunkkal, megbocsátásra váró történeteinkkel való szembenézést és megbékélést.SzeretettelVishakati

2014. november 12.A védikusban, akárcsak a nyugati asztrológiában, a horoszkóp 12 háza a megélés földi kivetülését, azaz az emberi élet 12 területét mutatja, ahol a lélek tapasztal és fejlődik.A 12. ház főnökei a Jupiter és a Neptunusz, témái párhuzamosak a 12. jegy, azaz a Halak témáival:- elvonulás, bezártság, kényszerű tartózkodás valahol, akár külföldön,- a lélek, lelki eredetű dolgok, a meditáció, belső tapasztalás,- az együttérzés és áldozathozatal, de a mártíromság és mások áldozattá tétele is,- lemondás és anyagi veszteségek,- az alvás, az álmok, az ágy, s az abban tartózkodás, a szexualitás,- az előző életünk,- a lábfej.Akinek a születési horoszkópjában hangsúlyos a 12. ház (mert például sok 12. házas bolygója van), a felsorolt témákhoz sok köze van, sokat megél belőlük: van rá egy élete, hogy megtanulja ezeket.Alapprobléma, hogy nála az álom és a valóság keveredik. Van egy különálló világa, nem érzi szükségét, hogy a normál világban benne legyen.A 12. ház kapcsolatban van…

2014. november 10.Az elkövetkező hónapban Plútó-Uránusz kvadrát lesz az égen, amelyet a Mars november 10-i együttállása indít be a Nyilasban.Mit jelent ez számunkra távolabbi értelemben és személyes vonatkozásban?A Szaturnuszon túli, más néven transzcendens bolygókat a tradicionális védikus asztrológia egyáltalán nem tárgyalja. A mi – nyugati és modern – életünknek azonban olyannyira kísérői, hogy asztrológiai szintézisünkben fontos szerepet kapnak.Az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó, azaz a három transzcendens bolygó személyes szféránkon kívül működik, külső információt hoznak be a Naprendszerbe. Közös jellemzőjük, hogy az emberi működés és befolyásolás felett állnak, nem hajhatók uralmunk és akaratunk alá.A Plútó kulcsszava totalitás. Hatósugarában eltöröl minden feleslegest, rámutat arra, hol és hogyan vagyunk gyengék, és gyökeresen változtatja meg az érintett területet. 2005. február 8-án lépett be a Nyilas jegyébe és 2020. február végéig marad itt. Ezalatt alapvetően hitbéli változásokat hoz, téves ideológiákat tesz a helyükre. A vallás, a Vatikán szerepe, az iszlám súlya, a patriarchális…