Author

Vishakati

Browsing

A tibetiek szerint 4 ilyen nap van egy évben, amelyeken a történelmi Buddha, azaz Shakyamuni Buddha életének legfontosabb állomásairól emlékeznek meg. Idén a mai napon van a negyedik nagy Buddha-ünnepnap. (Következő: 2015. március 5. csütörtök) Azt tartják, hogy ezen a 4 buddhista ünnepnapon a pozitív cselekedetekre és gondolatokra való törekvés gyakorlása 10 milliószorosan hat. Ugyanez vonatkozik a negatív tettekre is, azok súlya is 10 milliószorosára nő. A tibeti buddhista hagyományok értelmében ezért ezeken napokon a jó cselekedetekre való irányulás, a spirituális gyakorlatok, elmélkedés, meditáció erősen javallott. A mai napon a saját házában haladó Hold segíti a magunkkal, múltunkkal, megbocsátásra váró történeteinkkel való szembenézést és megbékélést. Szeretettel Vishakati

2014. november 12. A védikusban, akárcsak a nyugati asztrológiában, a horoszkóp 12 háza a megélés földi kivetülését, azaz az emberi élet 12 területét mutatja, ahol a lélek tapasztal és fejlődik. A 12. ház főnökei a Jupiter és a Neptunusz, témái párhuzamosak a 12. jegy, azaz a Halak témáival: – elvonulás, bezártság, kényszerű tartózkodás valahol, akár külföldön, – a lélek, lelki eredetű dolgok, a meditáció, belső tapasztalás, – az együttérzés és áldozathozatal, de a mártíromság és mások áldozattá tétele is, – lemondás és anyagi veszteségek, – az alvás, az álmok, az ágy, s az abban tartózkodás, a szexualitás, – az előző életünk, – a lábfej. Akinek a születési horoszkópjában hangsúlyos a 12. ház (mert például sok 12. házas bolygója van), a felsorolt témákhoz sok köze van, sokat megél belőlük: van rá egy élete, hogy megtanulja ezeket. Alapprobléma, hogy nála az álom és a valóság keveredik. Van egy különálló világa, nem érzi…

2014. november 10. Az elkövetkező hónapban Plútó-Uránusz kvadrát lesz az égen, amelyet a Mars november 10-i együttállása indít be a Nyilasban. Mit jelent ez számunkra távolabbi értelemben és személyes vonatkozásban? A Szaturnuszon túli, más néven transzcendens bolygókat a tradicionális védikus asztrológia egyáltalán nem tárgyalja. A mi – nyugati és modern – életünknek azonban olyannyira kísérői, hogy asztrológiai szintézisünkben fontos szerepet kapnak. Az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó, azaz a három transzcendens bolygó személyes szféránkon kívül működik, külső információt hoznak be a Naprendszerbe. Közös jellemzőjük, hogy az emberi működés és befolyásolás felett állnak, nem hajhatók uralmunk és akaratunk alá. A Plútó kulcsszava totalitás. Hatósugarában eltöröl minden feleslegest, rámutat arra, hol és hogyan vagyunk gyengék, és gyökeresen változtatja meg az érintett területet. 2005. február 8-án lépett be a Nyilas jegyébe és 2020. február végéig marad itt. Ezalatt alapvetően hitbéli változásokat hoz, téves ideológiákat tesz a helyükre. A vallás, a Vatikán szerepe,…

2014. november 6. Ma este 11 óra körül lesz egzakt a Telihold. Az indiai asztrológiában, azaz a tropikus rendszerben a Hold a Kos jegyének vénuszi részén (Bharani) áll, vele szemben, a Mérleg jupiteri részén (Vishaka) a Nap a Vénusz társaságában, s ugyanebben a jegyben, kicsit távolabb a Merkúr. A Teliholdról már esett szó, jin és jang felünk, tudatos és tudatalatti énünk kerül szembe egymással, és ilyenkor az a feladatunk, hogy ellentétes részeink között megtaláljuk az egyensúlyt, de legalábbis kísérletet tegyünk rá. A mostani Kos-Mérleg tengelyen önállósági törekvéseink és együttműködési hajlandóságunk, harcos és harmóniát kereső oldalunk mérettetik meg. Fontosak lesznek a családi kapcsolatok, figyeljünk oda az otthoni dolgokra, a családtagokkal ápolt viszonyunkra, és szenteljünk figyelmet az édesanyákra, akár sajátunkra, akár gyermekeink anyjára. Nagy szenvedélyek támadhatnak párkapcsolati szinten jó és kevésbé jó értelemben. Ki kell állnunk igazságunkért egyéni és közösségi vonatkozásban is. A tradicionális indiai asztrológiában a mai telihold egy nevezetes ünnep,…

2014. október 31.Az indiai rendszerben novemberben Skorpió dominancia lesz jellemző. A hónap legfontosabb eseménye a Szaturnusz jegyváltása, amely egy 3 évre szóló új tendenciát indít el, de nem leszünk híján más változásoknak sem, miközben belső törekvésünk mindenekelőtt a biztonságunk megtartására irányul. Azokon a területeken, ahol érzékeljük a változás kényszerét, próbáljunk rugalmasabbak lenni, ne feszüljünk bele a helyzetbe.- november 2-án a Szaturnusz, amely az idő, a fegyelem, a célok és a szisztematikus szembesítés bolygója, jegyet vált, s közel 3 évnyi Mérlegben tartózkodás után a Skorpió jegyébe lép (részletesebben majd az aznapi bejegyzésben).Amíg a Mérlegben a mindennemű kapcsolatok csiszolásával és auditálásával foglalkozott, a Skorpióban a dolgok mélyére fog hatolni, és tudati, gondolkozásbeli, valamint radikális gazdasági változásokat fog beindítani – kinek-kinek személyes horoszkópja szerinti területen. Mindannyian érzékelni fogjuk ennek a váltásnak a hatásait már az első napoktól kezdődően.- Bár eddig sem panaszkodhattunk, most tartósan, hónapokig még több csapadék várható, mert két fontos bolygó…

A karma (szanszkrit szó, jelentése cselekedet, tett) az ok és okozat törvénye, mely szerint minden cselekedetünk annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik velünk, az maga is egy következmény. Előző gondolataink és cselekedeteink váltak jelenlegi állapotunkká – s most, e pillanatban is a holnap csíráit ültetjük el. A védikus asztrológia sokrétűen utal a karma és a sors alakulására, illetve a lélek fejlődésére. A következőkben sorra vesszük a legfontosabb eszközöket, amelyek mutatják és megértetik a hozott karmánkat. A védikus asztrológiában a karmikus fejlődés irányát a Ráhu-Ketu tengely mutatja. Rahu (a felszálló holdcsomópont) és Ketu (a leszálló holdcsomópont) egymással pontosan szemben lévő árnyékbolygók (energiapontok) a Nap- és Hold-pálya metszéspontjaiban. Ők a karma főnökei, s a tradicionális indiai asztrológia szerint képviselik a kozmikus törvényt, aminek minden, még a Nap és a Hold is köteles engedelmeskedni. Ők mutatják meg, honnan (Ketu) hová (Ráhu) tartunk lelkünk fejlődésében. A Ketu a lélek megszabadítója, már sok életben begyakorolt képességek eszenciáját…

Az indiai asztrológiában október 17-én lépett a Nap a Mérleg jegyébe, s november 16-ig marad itt. A Nap az életenergia, a lélek (atma), a jelen, az individualitás és tehetség témákkal analóg, s mindig utal az apára, az apaképre is. A Hold alapú védikus rendszerben a férfias, jang oldalt mutatja. Benne van az önmegvalósítás, de az önzés is, s ezért az összes jegy közül a Mérlegben – ahol a kapcsolat a lényeg, nem pedig az önösség – a leggyengébb (asztrológiailag bukottnak mondjuk itt a Napot). Amikor az égen a Mérleg jegyében jár a Nap, saját jegye, az Oroszlán innen számítva a 11. házban van. Ezért a 11. ház felelősségi körébe tartozó témákkal (a közösségek, baráti körök, jövőképünk, szociális érzékenységünk, politikai kérdések) foglalkozik ebben az időszakban. S mivel maga a Mérleg a kapcsolatokról, az együttműködésről, a külvilággal való viszonyunkról kérdez, számíthatunk arra, hogy az említett témákban sokféle esemény, emberi kapcsolatainkat befolyásoló történés,…

November 2-án délután a Szaturnusz (szanszkrit nevén Kála, vagyis idő) a védikus rendszer szerint belépett a Skorpió jegyébe, s ezzel jó időre alaposan átrendezi az égi hatásokat. Ezt megelőzően a Szaturnusz a Mérlegben töltött 3 évet 2011. november 15-től 2014. november 2-ig. Érdemes mindenkinek végiggondolnia, hogy ez a 3 év mit hozott az életében, milyen témát tudott /kellett rendbe tenni, átszervezni, megoldani. Mivel a Mérleg a kapcsolatok és együttműködés jegye, minden bizonnyal van személyhez fűződő vonatkozása az előző 3 évnek, de mindenkinek a saját horoszkópjából derül ki, hogy ez konkrétan milyen életterületen zajlott. A Szaturnusz témái a felelősségvállalás, az időhöz való viszonyulásunk (sokszor késlelteti a dolgok beteljesülését), a célok, ambíciók, s hozzá tartozik mindenféle struktúra – a testben a csontok, és a bőr mint elhatárolódás. Ő a nagy auditor, azaz szigorúan elszámoltatja illúzióinkat, kompromisszumainkat, s amit megalapozatlannak, tünékenynek ítél, azt leradírozza. Általában nem lehet alkudozni vele, hatókörében sorsszerű, predesztinált dolgok…

Ahogy az októberi prognózisban már írtam, a Merkúr október 4-től 3 héten keresztül hátráló mozgásban van. Mit jelent ez az indiai asztrológiában, és mit hoz számunkra?A hátráló mozgás – akárcsak a nyugati asztrológiában – nem egy fizikai jelenség, hanem egy relatív visszafordulás, amely csupán bolygónkról látszik hátrálásnak. (Mint amikor egy álló járműből a mellettünk elinduló járműhöz képest úgy érezzük, hogy visszacsorgunk.) A hátráló bolygó az indiai asztrológiában igen erős lesz, mert nem csak abban a jegyben hat, ahol éppen van, hanem az előzőben is, ahová a hátrálás során visszalép. Kétszeresen dolgozik. (A mostani, a Mérleg 9. fokán álló Merkúr tehát hat a Mérleg jegyében és hat őt megelőző Szűz jegyében is, valamint aspektál is mindkettőből.)A Merkúr (szankszrit nevén Buddha) a Naphoz legközelebb keringő bolygó. Évente háromszor, amikor nagyon eltávolodna, a Nap visszahúzza (többnyire ekkor látjuk retrográdnak), s ilyenkor találkoznak is. Ezért a Merkúrt az isteni hírvivőnek is nevezik, mivel találkozásaik révén…

Miben más a védikus asztrológia?Ez a leggyakoribb kérdés, amit asztrológus kollégák és kliensek is nekem szegeznek.A védikus asztrológia (szanszkrit nevén dzsottish) a Védák egyik ága, egy ősi bölcselet. Az alábbiakban a nyugati asztrológiához képest meglevő legfontosabb eltéréseket mutatom be.1. A leglátványosabb különbség az, hogy a két asztrológiai rendszer eltérő állatövet használ: az európai az úgy nevezett tropikus rendszert, az indiai a sziderikus rendszert. Anélkül, hogy belemélyednénk a csillagászati rejtelmekbe, úgy foglalható össze a különbség, hogy az európai (tropikus) rendszer mint szoláris asztrológia a Nap mozgását követi, és elszakad a fizikai csillagoktól, míg az indiai (sziderikus) a valós csillagképekhez fixált. A két rendszer közti eltérés (az ajanamsa) ma kb. 24 fok, ennyivel van jelenleg hátrébb a védikus képlet minden egyes eleme. Ennek az következménye, hogy az indiai rendszerben az Aszcendens és a bolygók zöme más jegybe kerül a nyugati horoszkóphoz képest. A csillagászati alapú különbség azt eredményezi, hogy a két rendszerben…